REKLAMA

Osadzeni aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Średnia Wieś aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji, z zaangażowaniem podejmują zatrudnienie na rzecz lokalnych samorządów przy pracach porządkowych oraz budowlanych, co służy ich aktywnemu przygotowaniu do powrotu na łono społeczeństwa po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Swoją pracą przyczyniają się do poprawy warunków socjalno – bytowych użytkowników miejsc publicznych takich jak szkoły, parki, jednocześnie spłacając dług wobec społeczeństwa.

Tekst i foto: kpt. Marcin Korzeb

30-06-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: