REKLAMA

AKTUALIZACJA: Leska Policja współpracuje ze służbami medycznymi w regionie! (ZDJĘCIA)

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Komendant Powiatowy Policji w Lesku podjął szereg działań mających na celu systematyczne szkolenia osób zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla obywateli.

Jako wstępne należy wskazać podpisanie porozumień określających zasady współpracy ze służbami medycznymi z powiatu leskiego i sanockiego tj. Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku, Szpitalem Powiatowym w Lesku oraz Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym, które zabezpiecza na chwilę obecną 4 powiaty w tym leski, sanocki, bieszczadzki oraz brzozowski. Sygnatariusze porozumień zobowiązali się do szkolenia funkcjonariuszy Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a personel placówek medycznych będzie szkolony z zakresu stosowania technik samoobrony. Pierwsze zajęcia w oparciu o podpisane porozumienia odbyły się w miesiącu grudniu. Dalszy ich ciąg planowany jest na miesiąc styczeń br.

Podpisanie wskazanych porozumień stanowi pierwszy krok do organizowania i zacieśniania współdziałania wiodących podmiotów, których ustawowe zadania polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa dla życia i zdrowia obywateli oraz porządku publicznego.

Działania te poprzedzone zostały zorganizowaniem przez Komendanta Powiatowego Policji  w Lesku w miesiącu wrześniu 2022 roku ćwiczeń dowódczo – sztabowych pod kryptonimem „Solina 2022”. Ocena ćwiczeń powiązana została ze szczegółową analizą potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Wyniki analizy wskazują na potrzebę organizowania współdziałania przy realizacji tych zadań pomiędzy wiodącymi podmiotami, które je realizują. Kolejnym aspektem wynikającym z analizy jest konieczność zacieśniania współpracy w obszarach realizacji ustawowych zadań tych podmiotów, ale również poziomu wyszkolenia poszczególnych funkcjonariuszy i pracowników. Dlatego też Komendant Powiatowy Policji w Lesku w pierwszej kolejności podpisał szeregów porozumień mających na celu systematyczne szkolenia osób zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia. Współdziałanie z innymi podmiotami będzie sukcesywnie regulowane.

źródło: KPP Lesko

11-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym: