REKLAMA

Bezpłatne korepetycje dla maturzystów!

SANOK / PODKARPACIE. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku przygotowała ofertę dla maturzystów zainteresowanych powtórką przed maturą. Lekcje powtórkowe organizowane będą w 3 blokach tematycznych (przyrodniczy, humanistyczny, matematyczno-fizyczny) na terenie PWSZ. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

plakat KOREPETYCJE jpg


SZCZEGÓŁOWA OFERTA KOREPETYCJI PRZEDMATURALNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ  PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ IM. JANA GRODKA W SANOKU

BLOK PRZYRODNICZY BUDYNEK A  ul. MICKIEWICZA 21

1. 14.03.2016 r. (poniedziałek) godz. 16:30-18:00 sala 112 A mgr Katarzyna Naparło:
a) Nieorganiczne i organiczne składniki komórki – woda jako podstawowy składnik każdego żywego organizmu, budowa węglowodanów, peptydów i lipidów.
b) Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
c) Metabolizm komórkowy – reakcje enzymatyczne, proces oddychania tlenowego i beztlenowego, fotosynteza.
d) Rośliny – krótka charakterystyka wszystkich grup roślin, elementy fizjologii roślin i budowy tkanek.

2. 21.03.2016 r. (poniedziałek) godz. 16:30-18:00 sala 112 A mgr Katarzyna Naparło:
a) Zwierzęta – krótka charakterystyka bezkręgowców i kręgowców z elementami fizjologii i budową tkanek.
b) Człowiek – przedstawienie budowy wszystkich układów w ciele człowieka z podstawowymi mechanizmami ich działania.
c) Genetyka – prawa Mendla z elementami genetyki klasycznej, genetyka populacyjna, dziedziczenie cech jednogenowych i wielogenowych, dziedziczenie płci u człowieka przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią, mutacje.

3.  4.04.2016 r. (poniedziałek)  godz. 16:30-18:00 sala 112 A mgr Katarzyna Naparło:
a) Ekologia – pojęcia związane z ekologią: biocenoza, biotop, gatunek, populacja;  oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.
b) Ewolucjonizm – ewolucja i jej mechanizmy, podobieństwo człowieka i innych naczelnych.
c) Analiza i interpretacja danych – pisanie problemów badawczych, stawianie hipotez, opisywanie próby kontrolnej i badawczej, wyciąganie wniosków z przedstawionych doświadczeń.

4. 18.04.2016 r. (poniedziałek)  godz. 16:30-18:00 sala 112 A mgr Edyta Krowicka:
a) Określenie zapotrzebowania na podstawowe składniki energetyczne oraz znaczenie prawidłowego odżywiania na rozwój i funkcjonowanie organizmu:
– test:  ,,Sprawdź czy prawidłowo się odżywiasz”
– składniki mineralne ich źródła i rola
– klasyfikacja źródła witamin
– przyczyny oraz skutki zdrowotne niedoborów pokarmowych
– charakterystyka wybranych diet: dieta bezglutenowa; wegetarianizm
– zaburzenia odżywiania ( anoreksja; bulimia; ortotreksja)
b) Żywność modyfikowana  genetycznie i jej wpływ na organizm
– na tropie GMO
– czarna lista produktów GMO
– co jeść a czego nie jeść lista wybranych produktów pokarmowych
– wady i zalety GMO


BLOK HUMANISTYCZNY (BUDYNEK A, BUDYNEK F) ul. MICKIEWICZA 21

2.04.2016 r. (sobota) godz. 10:00-13:00 aula budynek F
Nauka o języku – dr Anna Chudzik 

8.04.2016 r. (piątek) godz. 14:30-17:30 sala 112 A
Historia – dr hab. Robert Lipelt

16.04.2016 r. (sobota) godz. 10.00-13.00: aula budynek F
Język polski (literatura) – dr hab. Kazimierz Maciąg


BLOK MATEMATYKA + FIZYKA BUDYNEK C UL. REYMONTA 6

12.03.2016 r. 9:00-11:00 sala 102 bud C (sobota)
Matematyka z elementami fizyki – dr inż. Tomasz Pietrycki

02.04.2016 r. 9:00-11:00 sala 102 bud C (sobota)
Matematyka z elementami fizyki – dr inż. Tomasz Pietrycki

19.03.2016 r. 9:00-11:00 sala 102 bud C (sobota)
Matematyka z elementami fizyki – dr inż. Tomasz Pietrycki

09.04.2016 r. 9:00-11:00 sala 102 bud C (sobota)
Matematyka z elementami fizyki – dr inż. Tomasz Pietrycki

Proszę zaznaczyć wybrany blok tematyczny zawierający konkretną datę kolorem żółtym i przesłać na adres email: bpw@pwsz-sanok.edu.pl podając w treści maila swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.

Zapraszamy!


Chcesz skorzystać z naszych korepetycji?
1. Otwórz plik „Kursy – szczegółowa oferta”
2. Wybierz i zaznacz na żółto wybrany blok tematyczny zawierający konkretną datę
3. Prześlij plik na adres email: bpw@pwsz-sanok.edu.pl podając w treści maila swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.

materiały nadesłane

03-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: