REKLAMA

Europoseł Poręba zainicjował w PE zbieranie podpisów pod deklaracjami nt Via Carpathia i strategii karpackiej

Europoseł PiS Tomasz Poręba przygotował w Parlamencie Europejskim dwie deklaracje pisemne ws. budowy szlaku Via Carpathia i strategii makroregionalnej dla Karpat. – Chodzi o wsparcie na forum PE starań polskiego rządu na rzecz obu projektów” – tłumaczy Poręba.

W deklaracji dotyczącej Via Carpathia czytamy m.in. że szlak „odgrywa ważną rolę w pobudzaniu wzrostu we wschodnich regionach Unii, które często przeżywają społeczno-gospodarcze problemy. Jej budowa, konserwacja i rozbudowa pomogłaby zmniejszyć różnice w poziomie rozwoju między regionami UE, dzięki wspieraniu tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Zacieśniłaby także stosunki gospodarcze i społeczne z ościennymi krajami UE, zwłaszcza w kontekście przyszłego rozszerzenia UE na wschód”.
– W deklaracji wzywamy KE do refleksji nad rolą Via Carpathia w polityce transportowej do sieci bazowej TEN-T i ułatwienia w ten sposób dostępu do funduszy. Jest wola państw karpackich do budowy tej drogi, co pokazała niedawna konferencja z udziałem ministrów krajów Via Carpathia w Warszawie. Liczymy, że KE wsłucha się w ten głos i umożliwi finansowanie tego szlaku – podkreśla Tomasz Poręba.

Obie deklaracje spotkały się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza europosłów państw karpackich, którzy licznie podpisują się pod tą inicjatywą.

Tomasz Poręba przypomina, że jest już gotowa mapa drogowa dla strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.
Jest przygotowany plan dla Karpat, region spełnia wszystkie kryteria dotyczące strategii makroregionalnych, jednak nadal nie został uwzględniony w żadnych strategiach współpracy i pozostaje zmarginalizowany. Region karpacki pilnie potrzebuje infrastruktury transportowej, inwestycji w ochronę środowiska oraz wsparcia na rzecz przedsiębiorczości, zatrudnienia, zrównoważonego rozwoju i turystyki, jeśli ma osiągnąć inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – przekonuje europoseł PiS.

W deklaracji europosłowie wzywają KE m.in. do wzmocnienia działań w regionie karpackim w celu wprowadzenia strategii makroregionalnej.
-Przyniosłaby ona rzeczywistą wartość dodaną oraz zwiększyła spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną – czytamy w deklaracji.

 

Foto: Europoseł Tomasz Poręba
Foto: Europoseł Tomasz Poręba
21-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: