REKLAMA

SESJA W SOLINIE: O oświacie, energii odnawialnej oraz Muzeum Kultury Bojków na najbliższej sesji

LESKO / PODKARPACIE. Sesja Rady Gminy Solina odbędzie się 9 lutego tj. czwartek o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Polańczyku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 19 i 29 grudnia 2016 roku

4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje Radnych

6. Dyskusja i podjęcie uchwal :

A — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

B — w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą— Prawo Oświatowe

C — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

D — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”

E — w sprawie złożenia wniosku przez Gminę Solina o dofinansowanie projektu parasolowego pn: „wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”

F — zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina na lata 2015 — 2020″

G — w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie „Solina 1/2017″, terenu położonego w miejscowości Solina — Gmina Solina

H — zmieniająca uchwałę Nr XX/218/12 z dn. 22.02.2012 r w sprawie utworzenia Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków

I —11 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

J — w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości położonych w Woli Matiaszowej

K—K6 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

L-L5 — w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Solina na 2017 rok

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Odpowiedzi na interpelacje

9. Zakończenie obrad sesji

 

 

09-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: