REKLAMA

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY NADAJĄCY TYTUŁ RATOWNIKA

O kursie. Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu „RATOWNIKA” zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Termin kursu.
Część I kursu odbywa się w dniach 15-17 kwietnia.
Część II kursu odbywa się w dniach 22-24 kwietnia.
Egzamin: 24 kwietnia 2016 r.

Miejsce i godziny zajęć. Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w dwóch turach (piątek, sobota, niedziela). Godziny zajęć – w tygodniu 16:00 – 20:00, weekend 9:00 – 20:00 . Kurs odbywa się na terenie basenu „Aquarius” ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko.

Cele. Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.
PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny kursu. Kurs Realizuje 66 Godzinny Program Zapisany W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Z Dnia 19 Marca 2007r W Sprawi Kursu W Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Plan nauczania (teoria i praktyka):

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy praw;
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu;
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
 • Poszkodowany nieprzytomny;
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomat tyczną i automatyczną;
 • Wstrząs;
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Egzamin, zaświadczenie. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie min. 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.
Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA. Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Zapisy na kurs.

Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nr. tel. 531 961 999 Liczba miejsc na kursie jest ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń.

kpp_kwiecień2016

podpis

31-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: