REKLAMA

LESKO24.PL: Prognozy finansowe dla powiatu oraz powołanie rady SP ZOZ na piątkowej sesji

LESKO / PODKARPACIE. XXVIII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:

  •  Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2017.
  •  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2017-2030.
  •  zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
  •  zmieniająca uchwałę Nr XIX.95.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XXVI.120.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w Powiecie Leskim.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
  • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
  • w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
  • w sprawie przystąpienia Powiatu Leskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2017.
  • Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego i Starostę Leskiego.

8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

14103

12-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: