REKLAMA

SANOK: Nagrody Rektora rozdane

SANOK / PODKARPACIE. W dniu 19 października 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pracownikom Uczelni. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi, jak również studenci PWSZ.

Pani Rektor nagrodziła dwudziestu nauczycieli akademickich nagrodami indywidualnymi oraz trzy zespoły nagrodami zespołowymi. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznane zostały za następujące osiągnięcia: publikacje i dużą aktywność naukową, wysoką ocenę okresową nauczyciela oraz znaczące osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne, w tym: współautorstwo wniosków o uruchomienie nowych kierunków.

Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nagrody otrzymało dwudziestu jeden pracowników administracji i obsługi. Wyróżnione zostały osoby bardzo dobrze wywiązujące się ze swoich obowiązków oraz chętnie wykonujące prace dodatkowe służące rozwojowi Uczelni.

Pani Rektor nagrodziła również dwunastu studentów reprezentujących wszystkie kierunki studiów prowadzone w PWSZ za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz zaangażowanie w życie Uczelni.

Zaznaczyć należy, że Pani Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w każdym roku akademickim wyróżnia i nagradza zasłużonych pracowników Uczelni, doceniając ich wkład w wykonywaną pracę.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

budynek_a

źródło: materiały nadesłane

21-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: