REKLAMA

SESJA RADY POWIATU LESKIEGO: debata będzie dotyczyć ustalenia budżetu na ok 2018

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. 18 grudnia o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Leskiego. Publikujemy porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje radnych
 7. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2018.
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018-2030.
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXI.154.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XXXVI.176.2017 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 września 2017 r.
 • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
 • w sprawie promocji szybownictwa w Powiecie Leskim.

       8.Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.

 1.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 3. Zakończenie sesji.

materiały nadesłane

07-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: