REKLAMA

Stanowisko Sejmiku w sprawie starań rządu o Via Carpathia. To strategiczny polski interes narodowy.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęte na sesji (15 bm.) w sprawie starań o budowę szlaku Via Carpathia, którego częścią jest droga ekspresowa S19. „Infrastruktura drogowa jest jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego i społecznego województwa podkarpackiego” – czytamy już na początku wydanego oświadczenia.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące starań o budowę polskiej części drogi Via Carpathia

Infrastruktura drogowa jest jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego i społecznego województwa podkarpackiego. Trwa budowa autostrady, która przecina nasz region z zachodu na wschód. Dla województwa mocnym bodźcem rozwojowym, obok wspomnianej A4 będzie w równym stopniu droga ekspresowa S19, która jest częścią europejskiego szlaku Via Carpathia prowadzącego od Kłajpedy aż do Salonik.

Trwają starania o zdobycie środków finansowych na realizację tej potrzebnej inwestycji. W związku z tym Radni Województwa Podkarpackiego apelują do polskiego rządu, europosłów, parlamentarzystów i samorządowców o wspólne działania, aby w możliwie najbliższej perspektywie znaleźć finanse na jej realizację. Mechanizmów jest wiele, ale podstawowym warunkiem do dalszych prac nad finansowym montażem polskiej części Via Carpathia, jest wola Rady Ministrów.

Dotychczasowe działania polskiego rządu stwarzają tylko pozory starań o Via Carpathię, a niekiedy sugerują, że polskiej stronie na tej inwestycji nie zależy. Można tak traktować zamknięcie petycji dotyczącej Via Carpathia na forum Parlamentu Europejskiego, co zamknęło drogę do wysłania misji obserwacyjnej do naszego kraju, która mogłaby ocenić możliwość budowy Via Carpathia na całej jej długości, w najbliższych latach.

Droga budowana jest odcinkami, a z zaplanowanych po polskiej stronie 700 km, realizowany ma być fragment z Rzeszowa do Lublina, natomiast w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego znalazł się odcinek od Rzeszowa do Babicy. Dla Podkarpacia niezwykle istotny jest fragment, który połączy stolicę województwa ze Słowacją. Pozwoliłoby to na otwarcie Podkarpacia na południe Europy, a tym samym na wzmocnienie współpracy ekonomicznej i handlowej w środkowo-wschodniej Europie.

Via Carpathia to przede wszystkim większe bezpieczeństwo Europy Wschodniej, poprawa dostępności transportowej oraz wzrost inwestycji gospodarczych, co przyczyni się do szybszego rozwoju ekonomicznego regionów Polski Wschodniej i całego kraju oraz słabiej rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Droga stwarza też szansę uruchomienia nowych relacji społeczno – gospodarczych na linii północ – południe w Europie. Budowa szlaku Via Carpathia wpisuje się w działania dotyczące stworzenia odrębnej strategii makroregionalnej dla Karpat, które do dalszego dynamicznego rozwoju potrzebują różnych impulsów, wśród których uzyskanie lepszej dostępności komunikacyjnej jest sprawą priorytetową i niezbędną.

Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o wyłączenie tej jakże ważnej dla Podkarpacia i całego kraju inwestycji z wszelkich sporów politycznych i współdziałanie w celu stworzenia warunków finansowych, tak aby polska część Via Carpathia mogła powstać bez przeszkód. Potraktujmy tę drogę jako strategiczny polski interes narodowy.

16-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: