REKLAMA

Szansa dla bezrobotnych z Bieszczadów. Weź udział w projekcie!

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje projekt pn. „Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”. Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zamieszkujące w siedmiu powiatach województwa podkarpackiego, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.01.2018 r.

Kwota dofinansowania – 1 798 956,96

Oferta
– doradztwo zawodowe
– kursy/szkolenia zawodowe
– 6 miesięczne płatne staże zawodowe (1600 zł/m-c)
– indywidualne pośrednictwo pracy

Realizacja projektu obejmuje powiaty:
• bieszczadzki,
• brzozowski,
• jasielski,regio
• krośnieński,
• leski,
• sanocki,
• Krosno.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn należących do co najmniej jednej z grup:
• powyżej 29 r. życia,
• 50 +,
• bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych,
• biernych zawodowo,
• niepełnosprawnych,
• o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• zamieszkujących na terenach wiejskich.

Rekrutacja od 17.10.2016 r. – 15.11.2016 r.

bfe_header

ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko
kom. 605 847 337
tel/fax 13 469 62 72
e-mail: bf5@gazeta.pl
www.bfe-lesko.pl

02-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: