REKLAMA

Zawodowe wojsko zaprasza do korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza rusza już w styczniu!

SANOK / PODKARPACIE. Służba przygotowawcza to pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej. Szkolenie dla szeregowych rusza już 8 stycznia!

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych jest przeznaczona dla ochotników, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzami zawodowymi.

Aby dołączyć do korpusu szeregowych, należy spełniać następujące wymagania: mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym, mieć zdolność do czynnej służby wojskowej oraz wykształcenie minimum gimnazjalne.
Termin szkolenia to 08.01-27.04. 2018 roku.

Wojsko oferuje: miesięczne wynagrodzenie w wysokości 960 zł , zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną, odprawę na zakończenie szkolenia około 2000 zł.

PAPA

07-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: