REKLAMA

Lasy Państwowe dofinansowują remonty mostów w Bieszczadach

Od 2016 roku nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie dokładają się do remontów dróg wojewódzkich i lokalnych. W tym roku przy udziale funduszy leśnych wyremontowane zostaną mosty na Sanie w Lesku i w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej w Jabłonkach.

 

 

Sankcjonuje to porozumienie podpisane 26 maja w siedzibie RDLP w Krośnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie dofinansowania remontów ze środków nadleśnictw Baligród i Lesko oraz z Funduszu Leśnego. W imieniu LP porozumienie podpisali: Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród i Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, w imieniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dyrektor Piotr Miąso, zaś sygnatariuszem z ramienia samorządu województwa podkarpackiego był wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Przewodniczący sejmiku województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz oraz Radne województwa Podkarpackiego Dorota Łukaszczyk i Joanna Bril.

Od 2016 roku w kosztach związanych z modernizacją mostów uczestniczą nadleśnictwa. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w ciągu dwóch pierwszych lat udało się odnowić kilkanaście obiektów. Łączne wsparcie ze strony leśnictwa na infrastrukturę drogową w regionie sięgnęło w 2016 roku kwoty 2,6 mln złotych, w 2017 roku – 3,7 mln złotych. W kolejnych latach podpisywane były umowy na wsparcie remontów mostów w ciągach dróg wojewódzkich, głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W roku 2020 na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w regionie w zakresie dróg lokalnych Lasy Państwowe przeznaczyły 4,3 mln złotych, na ten rok zaplanowano 2,6 mln.

Podpisana w środę umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lasami Państwowymi zakłada dofinasowanie kwotą 300 tysięcy złotych dalszych prac związanych z modernizacją mostów w Huzelach i między Jabłonkami a Cisną. Montaż finansowy środków budżetu województwa i Lasów Państwowych pozwala na szybszą realizację takich przedsięwzięć. Największe z nich to remont mostu w Huzelach. Natomiast bardzo ważne dla drożności obwodnicy bieszczadzkiej są mosty w Jabłonkach.

Wiemy, jak uciążliwe, zarówno dla miejscowych, jak i turystów, są zwężenia w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej. Gospodarując w górach poczuwamy się do inwestowania w infrastrukturę drogową, dzieląc się wypracowanymi środkami i przeznaczając je na zadania najpilniejsze społecznie, a na pewno do takich należą drogi i mosty w Bieszczadach – zaznacza Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie.

Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Krośnie, poza wsparciem już opisanym, w roku 2021 dokonują obowiązkowych wpłat na partycypację w budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych w wysokości 2,6 mln zł, jak również odprowadzają podatek leśny na rzecz samorządów w wysokości 15,3 mln zł.

 

Edward Marszałek rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


28-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: