REKLAMA

PWSZ Sanok: Wybrano nowe uczelniane władze

SANOK / PODKARPACIE. Po wyborze doc. dr Elżbiety Cipory na kolejną kadencję na stanowisku rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, przyszedł również czas na wybory prorektorów.

Decyzją Kolegium Elektorów PWSZ w Sanoku, na stanowisko prorektora ds. dydaktyki została wybrana dr Magdalena Konieczny, która będzie pełnić tę funkcję po raz drugi. Z kolei na stanowisko prorektora ds. rozwoju i nauki wybrana została dr Grażyna Rogala-Pawelczyk.

Nowi prorektorzy obejmą swoje stanowiska 1 września 2016 roku na kolejne cztery lata, poniżej prezentacja ich sylwetek:

dr Magdalena Konieczny – mgr biologii (specjalność mikrobiologia, UMCS w Lublinie), dr nauk rolniczych (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy). Od 2005 roku nauczyciel akademicki w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku, a od 1 października 2012 roku pełni w uczelni funkcję prorektora ds. dydaktyki. Autorka publikacji naukowych z zakresu towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, mikrobiologii żywności oraz prozdrowotnych składników występujących w produktach żywnościowych. Szczególne zainteresowanie naukowe wykazuje w zakresie rolnictwa ekologicznego, biożywności oraz produktów tradycyjnych i regionalnych, zwłaszcza wytwarzanych w rejonie Podkarpacia. W latach 2008-2010 była głównym wykonawcą naukowego grantu promotorskiego przyznanego przez MNiSW, w ramach którego oceniano jakość mlecznych produktów regionalnych wytwarzanych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W 2009 roku za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego. Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową otrzymała pięciokrotnie Nagrodę Rektora PWSZ w Sanoku. Mężatka – mąż Robert, córka Karolina.

dr Grażyna Rogala-Pawelczyk – w zawodzie od 33 lat, od początku swojej kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Katedrą i Zakładem Zarządzania w Pielęgniarstwie. Od początku powstania aktywnie działała na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych; m.in. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji. Obecnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Nauczyciel i wychowawca wielu roczników pielęgniarek i położnych. Autorka, redaktorka i współredaktorka licznych publikacji w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, edukacji, etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, praw pacjenta oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Specjalistka z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Od października 2006 roku związana z PWSZ w Sanoku. Laureatka plebiscytu „Kobieta Medycyny 2014, 2016”.

materiały nadesłane

30-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: