REKLAMA

Rekordowa liczba zakażeń! Na Podkarpaciu 45 nowych przypadków koronawirusa

PODKARPACIE. Aż 45 nowych przypadków koronawirusa zanotowano ostatniej doby na Podkarpaciu. Z wojewódzkiego sanepidu płyną nowe, niepokojące informacje, które mogą wskazywać na powstawanie nowych ognisk choroby w naszym regionie. W Polsce odnotowano dziś rekordową dobową liczbę zakażeń…


grafika poglądowa

Stan na 30 lipca 2020 r. godzina 10.30.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od dnia 24 stycznia br. obejmuje na terenie województwa nadzorem epidemiologicznym/ kwarantanną/ izolacją osoby, które były narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV2.

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przebadano ogółem 54 903 próby pobrane od mieszkańców województwa podkarpackiego w tym:

 • w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 37 981
 • dodatkowo inne laboratoria (COVID-19 z listy Ministerstwa Zdrowia) – 16 922

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 48 osób, 2085 poddane jest kwarantannie, a w izolacji przebywa 358 osób.

Aktualnie z potwierdzonym COVID-19 hospitalizowanych jest 83 osoby.

Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 1275 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 773 osoby wyzdrowiały. Odnotowano 61 zgonów.

Kolejne 10 osób, które wyzdrowiały to 8 mieszkańców powiatu jarosławskiego oraz po jednej osobie z powiatu przemyskiego i stalowowolskiego.

Nowe 45 potwierdzonych przypadków to:

 • 20 osób powiat jarosławski w tym dziewięć kobiet i jedenastu mężczyzn (hospitalizacja i izolacje)
 • 8 osób powiat mielecki w tym pięciu mężczyzn i trzy kobiety (izolacje)
 • 7 osób powiat przemyski w tym pięć kobiet i dwóch mężczyzn (hospitalizacja i izolacje
 • 3 osoby miasto Przemyśl w tym dwie kobiety i mężczyzna (hospitalizacje i izolacja)
 • kobieta i mężczyzna z powiatu przeworskiego (izolacja)
 • kobieta i mężczyzna z powiatu stalowowolskiego (izolacja)
 • kobieta z powiatu dębickiego (izolacja)
 • kobieta z powiatu łańcuckiego (hospitalizacja)
 • mężczyzna z miasta Rzeszowa (izolacja)


Dane: WSSE w Rzeszowie

W ciągu doby wykonano ponad 23 tys. testów na koronawirusa.

OGNISKA koronawirusa na Podkarpaciu

Aktualna sytuacja na terenie województwa podkarpackiego 30-07-2020

Aktualizacja informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu 518 są to osoby powiązane z ogniskami w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ogniskiem w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, ogniskiem rodzinnym w jednej z miejscowości powiatu oraz z ogniskiem w Zakładach Mięsnych w Jarosławiu liczba obejmuje również osoby spoza powiatu jarosławskiego, ale powiązane z tymi ogniskami).

W Zakładach Mięsnych w Jarosławiu wynik dodatni potwierdzono u 300 osób, w tym u 205 pracowników oraz 95 osób z kontaktu.

W zorganizowanym punkcie „walk thru” przebadano łącznie 960 pracowników – wykryto 117 zakażeń.

Ponadto w dniu 22 lipca br, badaniami przesiewowymi objęto 300 pracowników Zakładu Monedelez w Jarosławiu, odnotowano 15 wyników pozytywnych . Od dnia 24 lipca nie odnotowano w zakładzie wyników dodatnich.

W ogniskach w powiecie jarosławskim wyzdrowiało 278 osób , odnotowano 16 zgonów, a 363 osoby objęto kwarantanną. Dochodzenie epidemiologiczne są w toku.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu

W dniu 27 lipca br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu uzyskał informację o dodatnim wyniku u jednej z opiekunek w przemyskim przedszkolu. Placówka wdrożyła wszystkie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia ustalono w wszystkie osoby z kontaktu , które zostały objęte kwarantanną i wytypowane do badań.

W Urzędzie Gminy w Dubiecku potwierdzono 8 wyników dodatnich w tym u 4 pracowników oraz 4 osób z kontaktu (z pracownikami urzędu). W ramach prowadzonych działań badaniami objęto 66 osób ( w tym 27 pracowników i 29 osób z kontaktu). Kwarantanną objęto 56 osób.

Dochodzenia epidemiologiczne są w toku.

Informacja dotycząca uczestników kolonii w Rabce Zdroju

Ognisko powiązane jest z zachorowaniami na kolonii w Rabce Zdroju. Na dzień 18 lipca u 14 osób potwierdzono wynik dodatni w tym 5 opiekunów, 5 uczestników kolonii i 4 osób z kontaktu (zachorowania dotyczą mieszkańców powiatów: tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego i miasta Tarnobrzeg). Nie odnotowano wyników dodatnich od dnia 25 lipca.

Informacja dotycząca Szpitala Profamilia w Rzeszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzyskał z informacje o potwierdzonym wyniku dodatnim u położnej w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA Sp. z o. o., Sp. k. w Rzeszowie. Podjęte zostały następujące działania: kwarantanną objęto ogółem 72 osoby z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego (w tym 7 osób z personelu oraz 16 pacjentek , 16 noworodków i 33 współdomowników). Dane 39 pacjentek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przekazał do innych PSSE w województwie i poza województwem w celu objęcia nadzorem i badaniami. W ramach działań mających na celu przecięcie dróg szerzenia się zakażenia w szpitalu przeprowadzono w szpitalu gruntowną dezynfekcję poprzez zamgławianie środkiem do dezynfekcji na bazie nadtlenku wodoru i srebra, dezynfekcję przeprowadzono we wszystkich pomieszczeniach izby przyjęć, oddziału patologii ciąży, wszystkich odcinków oddziału ginekologiczno – położniczego, traktu porodowego i in. Pacjentki przebywające w Oddziale Patologii Ciąży, mające kontakt z zakażonym pracownikiem zostały poddane kwarantannie w warunkach szpitalnych. Po upływie 7 dni od kontaktu u pacjentek zostały wykonane testy na obecność wirusa SARS CoV-2 – wyniki ujemne. Wstrzymano przyjęcia nowych pacjentek do oddziału, tj. patologii ciąży. Przyjmowane są pacjentki wyłącznie w stanach nagłych na wydzieloną do tego celu część oddziału ginekologiczno – położniczego. Do dnia 29.07.2020 r. badaniami kontrolnymi w szpitalu objęto: 235 osób z personelu oraz 58 pacjentek (wszystkie wyniki ujemne).  W dniu 29.07.2020 r. uzyskano 2 pozytywne wyniki u pacjentek szpitala wypisanych ze szpitala (z powiatów dębickiego i mieleckiego). Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku.

źródło: WSSE w Rzeszowie, Ministerstwo Zdrowia / Twitter

30-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: