REKLAMA

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leskiego

LESKO / PODKARPACIE. Na środę 28 czerwca została zwołana XXXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego. Odbędzie się ona w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku o godz. 13:00. Przedstawiamy porządek obrad.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
2) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2016 rok,
4) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017,
5) zmieniająca uchwałę Nr XVII.81.2016 Rady Powiatu Leskiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku” oraz nadania jej statutu.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

sesja lesko

foto. archiwum lesko24.pl

materiał nadesłany

28-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: