REKLAMA

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Leskiego (NA ŻYWO)

|

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Leskiego (NA ŻYWO)

III Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 w trybie stacjonarnym w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Lesku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego
a) debata nad Raportem o stanie Powiatu Leskiego za 2023 r.
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Leskiego za 2023 rok,
b) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leskiego za 2023 rok,
c) uchwała Nr 7/3/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,
3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego za rok budżetowy 2023
a) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego,
b) uchwała Nr 7/15/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lesku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
4) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030,
6) w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Leskiego w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

20-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.