REKLAMA

„Studia 26+” w PWSZ Sanok – to się opłaca

SANOK / PODKARPACIE. Do 23 września trwa druga tura rekrutacji na studia w sanockiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka. Jedną z nowszych propozycji uczelni jest program „Studia 26+”.

Obchodząca w tym roku swoje piętnastolecie uczelnia ugruntowała swoją pozycję w regionie, oferując nowy typ kształcenia – praktyczny, wygodny, bez konieczności dojazdu do dużych ośrodków, dopasowany do potrzeb osób w różnym wieku i sytuacji życiowej. Jedną z nowszych propozycji uczelni jest program „Studia 26+”.

„Studia 26+” to:

– bezpłatne studia adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, jak również młodszych;
– tryb studiowania dopasowany do potrzeb osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje;
– zajęcia w ramach Studiów 26+ odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia (3-4 razy w tygodniu) w godzinach popołudniowych (po godz. 15.00);
– w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji zajęć;
– możliwość uznawania efektów kształcenia  nabytych poza edukacją formalną, w tym także uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów z planu studiów;
– realizacja części zajęć metodą e-learningu (kształcenia na odległość) od semestru letniego 2016/2017;
– możliwość występowania o stypendia – rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych – i zapomogi losowe;

Obowiązujące warunki i terminy rekrutacji są takie same, jak w przypadku pozostałych studiów stacjonarnych. Szczegóły w zakładce DLA KANDYDATÓW na stronie www.pwsz-sanok.edu.pl.

2613

pwsz_sanok_logo2_rgb

04-08-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: