REKLAMA

Jeszcze miesiąc możesz się starać o zdobycie stypendium z Fundacji książąt Lubomirskich

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem stypendialnym, Fundacja Książąt Lubomirskich wydłuża termin składania wniosków. Do 15 września można wnioskować o warte 6 tys. zł. stypendia roczne albo ubiegać się o jednorazowy grant.

Starać się o nie mogą wybitnie uzdolnieni, pochodzący z niezamożnych rodzin pełnoletni uczniowie i studenci z kilku powiatów Podkarpacia.

Zobacz także: Całoroczne stypendia i granty dla uczniów i studentów z powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego (FILM)

Dziesięciu najzdolniejszych otrzyma stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sztuce, a także w sporcie. Młodzi ludzie mogą zostać nagrodzeni także za przedsiębiorcze pomysły. Oprócz tego do rozdania jest 50 grantów w wysokości 1000 zł. Beneficjentami programu mają być osoby stojące u progu dorosłości – od 18. do 24. roku życia, którym sytuacja finansowa może uniemożliwić realizację planów życiowych zgodnie z predyspozycjami czy marzeniami. Chodzi o dotarcie do młodych osób z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 895,7 zł.

Adresatami konkursu stypendialnego organizowanego przez księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego są osoby uczące się bądź studiujące na Podkarpaciu. Program swoim zasięgiem obejmuje wybrane powiaty województwa, czyli miasto Przemyśl z otaczającym go powiatem przemyskim, powiat przeworski, jarosławski, lubaczowski, a także powiaty sanocki, leski i bieszczadzki.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane będą szczególne osiągnięcia, jak np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, autorstwo patentu lub wzoru użytkowego, wybitne dzieła artystyczne, nagrody w konkursach międzynarodowych, udział w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata. Na stypendium mają szanse także laureaci olimpiad.

Dodatkowym warunkiem przy staraniach o stypendium Fundacji jest stworzenie pracy, która dotyczyć będzie rodziny Lubomirskich. Może to być np. wypowiedź plastyczna albo opowieść fotograficzna. Stypendyści mogą też przygotować np. prezentację multimedialną na temat: Lubomirscy – prekursorzy polskiej gospodarki, multimedialne drzewo genealogiczne rodu albo aplikację mobilną pozwalającą na wirtualną podróż w miejsca związane z rodem.

fkl_popup_16072015

Wnioski należy dostarczyć pocztą na adres:

Fundacja Książąt Lubomirskich
Ul. Kazimierzowska 81/4
02-518 Warszawa

lub elektronicznie: biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl

Wniosek do pobrania:

http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/images/stypendia/wniosek_stypendia.pdf

materiał nadesłany

28-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: