REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu, zaciągnięcie kredytu i prace w świetlicy w Jankowcach

LESKO / PODKARPACIE. W najbliższy poniedziałek 2 października zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Lesku. Rozpoczęcie obrad o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIV, XLV, XLVI, XLVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
7. Podjęcie uchwał:
1/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
2/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
3/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4/ Uchwała intencyjna w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania projektu pt.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej.”
5/ Uchwała w sprawie wykupu działki nr 94/4 o pow. 0,0245 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00033793/2, na poszerzenie drogi gminnej nr 91.
6/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0,0300 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 54 położona w Bachlawie.
7/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0,0050 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 52 położona w Bachlawie.
8/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek komunalnych nr 1458/1 o pow. 0,1192 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 i 1463 o pow. 0,0035 ha położonych w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014756/2 za działki nr 513/1 o pow. 0,0268 ha, 513/18 o pow. 0,0757 ha, 513/19 o pow. 0,0179 ha i 1019/1 o pow. 0,0281 ha położone w Lesku posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00009691/0.
9/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działki nr 1539/3 o pow. 0,0060 ha, 1539/5 o pow. 0,0014 ha i 1539/6 o pow. 0,0025 ha posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00014760/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1489 położona w Lesku.
10/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesko, od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa działki nr 796 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jankowce, gm. Lesko, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002481/6 celem przejęcia pod drogę.
11/ Uchwała w  sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  na okres  4 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 130/1 , o pow. ok. 0,10 ha , uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00020939/ , z przeznaczeniem pod domek rekreacyjny.
12/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres ……. lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 146 , o pow. ok. 30 m2 uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00020939/4, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
13/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego.
14/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Weremieniu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 142 , o pow. ok. 0,02 ha uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00029119/3, z  przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

pBDSRJ

29-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: