REKLAMA

TRANSMISJA NA ŻYWO: XXVIII sesja Rady Miejskiej w Lesku. Głosowanie nad absolutorium (LIVE)

LESKO / PODKARPACIE. Zapraszamy do oglądania bezpośredniej relacji video z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku. Radni podejmą decyzję między innymi w sprawie absolutorium dla burmistrz Barbary Jankiewicz za wykonanie budżetu w 2015 roku.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Lesku

Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
7. Podjęcie uchwał:

1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2. Uchwała w sprawie absolutorium.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/14 o pow. 0,2312 i 716/20 o pow. 0,9233 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo – handlowe.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/16 o pow. 2,1758 ha, 716/17 o pow. 0,3580 ha, 718 o pow. 0,0609 ha, 719 o pow. 1,1840 ha i 720 o pow. 0,9601 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo – handlowe.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/11 o pow. 0,1675 ha, 716/13 o pow. 0,0388 ha, 716/19 o pow. 1,7126 ha i 716/21 o pow. 0,4964 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo – handlowe.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego  działki nr 716/4 o pow. 0,6240 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo – handlowe.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 716/18 o pow. 0,3741 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo – handlowe.

8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

1
Barbara Jankiewicz. Od 2006 roku burmistrz Leska. Foto: archiwum Esanok.pl

źródło: Red., BIP UMiG Lesko

16-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: